Trebevaring AS

Brannsikring av dører

Eller ha et tekstfelt for hvert bilde. Tror dette er bedre..

I Oslo består store deler av indre by av murgårder fra årene rundt 1900. Det er fremdeles mange originale deler i disse gårdene som er vel verdt å ta vare på, bla de gamle originale dørene i trapperommene.

 

De siste årene har OBRE(Oslo brann- og redningsetat)  gitt mange av disse gårdene pålegg om oppgradering av brannsikkerheten noe som betyr utbedring eller utskiftning av dørene.

Det er imidlertid fullt mulig å redde de originale dørene.

Dette arbeidet består av ulike tiltak for å tilfredstille de gjeldende krav til brannsikkerhet i henhold til standard B30. 

 

 I tillegg oppnår man bedre isolasjon mot oppgang både når det gjelder trekk og lyd.

 

 

Trebevaring AS   -   Kontakt: 907 93 205 / 917 24 344.  -  Mail erling@trebevaring.no  -  (c) Trebevaring AS 2015  -  Gjengivelse tillatt

.