Trebevaring AS

Restaurering av vinduer

Trebevaring AS har svært solid kompetanse innen restaurering og oppgradering av vinduer. Vi restaurerer alle type vinduer også oppgangsvinduer og varevinduer.

Uansett type vindu og vindusdel, nyere eller eldre kan i utgangspunktet restaureres. Dette uavhengig av stilart, sprosseinndeling, type glass og trekvalitet. Alder har underordnet betydning.

 

Fremgangsmåten for et delvis eller fullstendig restaurert vindu varierer etter vinduets tilstand og kundens ønsker.

Det vil alltid være en individuell vurdering av vinduet/vinduene og det forekommer ofte at man må foreslå tiltak utover det kunden har sett for seg.

 

Fremgangsmåtene er i samsvar med retningslinjer som er kjent hos antikvariske myndigheter f eks Fortidsminneforeningen eller Byantikvaren.

Generelt kan man si at ved restaurering fjernes alt materiale som er brutt ned slik at vinduet ikke lenger fungerer etter hensikten. Det betyr at alt som er ødelagt erstattes med deler så nært originalen som mulig. Dette være seg tre, glass, skruer, beslag, kitt eller maling.

 

Vinduer(rammer)kan av ulike årsaker ha mistet sin opprinnelige form og derfor ikke lenger fungere som opprinnelig ment. Dette vil også bli justert ved restaurering.

Vi hjelper gjerne til med å definere farger, finne farger og utføre en fargeanalyse på gjenstander for å komme frem til en opprinnelig farge.

 

Trebevaring AS forholder seg til definisjonen for restaurering, som er å sette noe tilbake til en tidligere eller opprinnelig tilstand!

Trebevaring AS   -   Kontakt: 907 93 205 / 917 24 344.  -  Mail erling@trebevaring.no  -  (c) Trebevaring AS 2015  -  Gjengivelse tillatt

.