Trebevaring AS

Tilstandsrapport

Trebevaring AS kan tilby befaringer med  formål om  tilstandsvurdering og påfølgende tilstandsrapport av alle type møbler, vinduer og dører.

 

Ønskes utbedringer som følge av tilstandsrapporten tilbyr vi selvsagt dette gjennom videre konsultasjon om hvilke tiltak som bør igangsettes.

 

Vi er behjelpelige til å definere farge, finne farge og lage fargetrapp på gjenstander for å komme frem til den opprinnelige farge.

Trebevaring AS   -   Kontakt: 907 93 205 / 917 24 344.  -  Mail erling@trebevaring.no  -  (c) Trebevaring AS 2015  -  Gjengivelse tillatt

.