Trebevaring AS

Restaurering av møbler

Jeg har etter studier innen restaureringskunnskap på Høgskolen i Telemark mangeåring erfaring om faget fra arbeid fra museum og antikvitethandlere for vidersalg. 

Har spesialkunnskap om malte møbler(bondeantikviteter) men har også jobbet med restaurering av lakkerte møbler.

 

Prinsippet om at man skal gjøre så lite som mulig, altså færrest mulige inngrep på gjenstanden holdes høyt i hevd. Det er selvfølgelig forskjell for et museum eller privatperson på hvordan en gjenstand av høy verdi skal restaureres, da en privatperson vil bruke en gjenstand mens museet skal stille ut.

 

Alle tiltak kan utføres, med utskifting av tre som er dårlig, avdekking av original maling/tre, utfylling av manglende maling ved særdeles skjemmende lakuner, (felter hvor original maling er borte). Her er det også mulighet for å tone feltet ned slik at de ulike feltene blir en mer ideell enhet.

Rensing, oljing og annen overflatebehandling utføres.

 

 

 

Treskjering akantus
Skap slutten av 1700 før restaurering
skap etter
Snekkeren i et fohenværende verkstedlokale
Nye deler til ytterdør i tettvokst furu
Overmalt skap
Avdekket maling til innerste fargelag

Trebevaring AS   -   Kontakt: 907 93 205 / 917 24 344.  -  Mail erling@trebevaring.no  -  (c) Trebevaring AS 2015  -  Gjengivelse tillatt

.